Yếu tố then chốt quyết định sự thành công của bạn đó là KHẢ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH

adam-thien-03

Một trong những yếu tố then chốt quyết định sự thành công của bạn đó là KHẢ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH. Bạn sẽ không thể thành công khi bạn không có KHẢ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH và luôn ra những QUYẾT ĐỊNH không chính xác. Hàng ngày chúng ta phải thường xuyên ra QUYẾT ĐỊNH…