Sức mạnh của niềm tin

Sức mạnh của niềm tin, niềm tin,

Để đạt được mục tiêu thì đến 80% thành công đến từ #NIỀN_TIN còn lại là #CHIẾN_LƯƠC_KHẢ_THI. Nhưng hầu như mọi người thiếu điều này. Để đạt được mục tiêu chúng ta nên làm 1 số điều sau: – Xác định mục tiêu rõ ràng – Tìm lý do đủ lớn để biến nó thành…