CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Điều nguy hiểm nhất là bạn luôn cho rằng mình biết tất cả mọi thứ & đóng của tư duy không chịu tiếp nhận thêm kiến thức & tìm cách ứng dụng chúng để tạo ra kết quả. Mỗi khi gặp 1 điều mà bạn đã biết thay vì nói: “Tưởng gì cái này tôi…

BẠN MUỐN BIẾT BẠN ĐANG THÔNG MINH & TÀI GIỎI CỠ NÀO NHỮNG VẪN CHƯA THÀNH CÔNG BẠN CẦN PHẢI ĐỌC ĐIỀU NÀY

limit-factor

BẠN MUỐN BIẾT BẠN ĐANG THÔNG MINH & TÀI GIỎI CỠ NÀO NHỮNG VẪN CHƯA THÀNH CÔNG BẠN CẦN PHẢI ĐỌC ĐIỀU NÀY. KỂ CẢ BẠN ĐANG LÀ NHÂN VIÊN HAY LÃNH ĐẠO 1 DOANH NGHIỆP. “Để thùng chứa được nhiều nước hơn, phải tăng chiều dài của thanh gỗ ngắn nhất, chứ không phải…

Học tập những kỹ năng của người thành công

kỹ năng mềm

Bạn thân mến! Để vươn tới con đường thành công & giàu có ngoài việc phát triển bản thân, nâng cao ngưỡng kỳ vọng và ngưỡng chấp nhận, nâng cao cấp độ tư duy thì kỹ năng cũng rất quan trọng trong quá trình làm giàu. Hôm nay rảnh mình ngồi lục lại tài liệu…

7 QUY LUẬT THỊNH VƯỢNG ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP

quy luật thịnh vượng

7 QUY LUẬT THỊNH VƯỢNG ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP Đây là 7 lớp quy luật đang chảy trong một doanh nghiệp bất kỳ và Nam diễn giải nó dưới góc nhìn là các hành động hoặc sự kiện. Bạn cũng có thể ứng dụng nó một cách ngay lập tức hoặc diễn giải lại…